SQL-kieli

Mikä SQL-kieli on?


Mikä SQL-kieli on?

Structured Query Language (SQL) kieli, jota käytetään relaatiotietokantojen kyselyissä, päivityksessä ja hallinnassa. SQL:n avulla voidaan hakea, lajitella ja suodattaa tietokannasta poimittavia tietoja.

SQL-kieltä voidaan kirjoittaa millä tahansa teksturilla ja toteuttaa relaatiotietokannan mukana tulevassa käyttöliittymässä, missä usein voi myös kirjoittaa lauseet.

SQL-kieli toimii siis itsenäisenä toteutusympäristössä mutta usein nämä lauseet kirjoitetaan osaksi jollain ohjelmointikielellä kirjoitettua sovellusta, joka käyttää tietovarastona relaatiotietokantaa (Asiakas-Palvelin)

Tällä hetkellä yleisesti käytettyja relaatiotietokantoja ovat Access, Paradox, MySQL, Oracle, DB2 ja Microsoftin SQL-Server.

Tämän esityksen mukaan voidaan SQL-kieliset lauseet toteuttaa sekä Microsoftin SQL-server ja Microsoftin Access tuotteilla. Taulujen luonnissa tietotyypit ovat Microsoftin Access tuotteen mukaisia.